Trò chơi nhập vai chiến thuật2020-05-07T10:42:52+00:00

Trò chơi nhập vai chiến thuật

Trò chơi nhập vai chiến thuật (viết tắt là TRPG) là một thể loại trò chơi video kết hợp các yếu tố của trò chơi video nhập vai truyền thống với trò chơi chiến thuật, nhấn mạnh vào chiến thuật hơn là chiến lược cấp độ cao.