rainbow six

GIỚI THIỆU

Đối với bản Operation Grim Sky, Rainbow Six đang có dự án triển khai cho Clash và Maverick. Chuyên gia về hành vi mob và các cuộc tổng tiến công cũng sẽ đánh giá các cơ sở đào tạo mới tại tân Hereford Base. Bỏ cái cũ thay cái mới. Năm thứ 3 của phần Ba sẽ đưa ra các thông tin sửa đổi để giải quyết về lỗi của vũ khí khi nhắm, thêm thắt chút điều chỉnh với Bộ điều khiển Idle Pick và các cải tiến đối với độ phân giải động trên các bảng điều khiển. Hatches cũng đang nhận được một bản làm lại sẽ cải thiện khả năng phá hủy của chúng. Cuối cùng, ngoài việc sửa chữa trò chơi và kỹ thuật, sẽ còn có một buff cho bản đồ Consulate.

TƯ LIỆU MINH HOẠ TRÒ CHƠIMức độ yêu thích của bạn về tựa game này

Nhấn vào hình ngôi sao để vote

Bình chọn trung bình 4.9 / 5. Tổng số vote: 7

Game này chưa có vote nào T.T