Một trò chơi thể thao là một thể loại trò chơi video mô phỏng việc luyện tập thể thao. Hầu hết các môn thể thao đã được tái tạo với một trò chơi, bao gồm các môn thể thao đồng đội, thể thao mạo hiểm và thể thao chiến đấu. Thể loại này đã phổ biến trong suốt lịch sử của các trò chơi video và có tính cạnh tranh, giống như các môn thể thao trong thế giới thực. Một số loại trò chơi có tên và đặc điểm của các đội và người chơi thực sự, và được cập nhật hàng năm để phản ánh những thay đổi trong thế giới thực. Có thể nói thể loại thể thao là một trong những thể loại lâu đời nhất trong lịch sử trò chơi.