Trò chơi nhập vai (trong tiếng Anh là Role-playing games’, viết tắt là RPGs). Người chơi cảm nhận bằng cách ra các quyết định theo một cấu trúc đã được định sẵn để phát triển nhân vật hay tình tiết. Các hành động của người chơi có thể hoặc không tuân theo một hệ thống các quy định và hướng dẫn.

Trò chơi nhập vai cũng bao gồm các trò chơi điện tử nhập vai, hay các trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi. Trong hai dạng này người ta chú trọng đến cuộc phiêu lưu cá nhân nhiều hơn là tính kể chuyện.