Một trò chơi video mô phỏng mô tả một siêu trò chơi đa dạng, thường được thiết kế để mô phỏng chặt chẽ các hoạt động trong thế giới thực.Trò chơi này cố gắng sao chép các hoạt động khác nhau từ đời thực dưới dạng trò chơi cho các mục đích khác nhau như đào tạo, phân tích hoặc dự đoán. Thông thường không có mục tiêu được xác định nghiêm ngặt trong trò chơi, thay vào đó người chơi được phép điều khiển nhân vật hoặc môi trường một cách tự do.