Game indie (Independent video game), hay còn gọi trò chơi điện tử độc lập, là tựa game do những cá nhân hoặc nhóm nhỏ tạo ra hoặc phát triển mà không có sự hỗ trợ tài chính của bất cứ hãng sản xuất trò chơi điện tử nào. Các tựa game độc lập thường tập trung vào sự đổi mới và dựa trên việc phân phối theo dạng kỹ thuật số.