Trò chơi ghép hình là một trò chơi đòi hỏi phải lắp ráp các mảnh ghép xen kẽ thành một hình cụ thể hoặc theo mục đích của trò chơi đó. Thông thường, mỗi phần riêng lẻ có một phần của một hình ảnh; Khi lắp ráp, trò chơi ghép hình tạo ra một bức tranh hoàn chỉnh.