Chiến thuật theo lượt (TBT), là một thể loại trò chơi điện tử mà qua hành động ngừng lại mô phỏng các suy tính và tình huống của nghệ thuật chiến dịch và các chiến thuật quân sự trong các cuộc đối đầu với quy mô nhỏ nói chung so với các suy tính chiến lược của các game chiến lược theo lượt (TBS). Lối chơi chiến thuật theo lượt được đặc trưng bởi sự mong đợi của người chơi nhằm hoàn thành nhiệm vụ của mình bằng cách sử dụng các lực lượng chiến đấu được cung cấp cho riêng mình, và thông thường là cung cấp một sự miêu tả (hoặc ít nhất là có thể tin cậy) chân thực về các hoạt động và chiến thuật quân sự.