Được biết beat-’em-up là thể loại game đánh đấm liên hồi, tập trung vào kiểu chiến đấu một chọi một trăm trong những vùng không gian nhỏ, để giành chiến thắng người chơi phải đánh bại số lượng kẻ địch do máy tính điều khiển đông như quân Nguyên trước khi gặp trùm cuối của mỗi màn.