Trỏ và nhấp là hành động của người chơi di chuyển con trỏ đến một vị trí nhất định trên màn hình (trỏ) và sau đó nhấn nút trên chuột, thường là nút bên trái (nhấp) hoặc thiết bị trỏ khác. 

Trỏ và nhấp có thể được sử dụng với bất kỳ số lượng thiết bị đầu vào khác nhau từ chuột, bàn di chuột, trackpoint, cần điều khiển PS4, nút cuộn và bóng lăn.

Ví dụ điển hình về tựa game này là những trò chơi mang tính cân não cần giải đố, người chơi sẽ click vào những vật phẩm cho sẵn trên màn hình và thu thập (nếu có) để giải mã câu đó đi đến màn tiếp theo.