landlord's super

GIỚI THIỆU

Tựa game này chính xác là một trong những game Mô phỏng mang tính kiến tạo mà bạn đã và đang tìm kiếm. Cầm trên tay khoản vay nóng, bắt đầu công cuộc khôi phục lại gia sản, bứt phát trong doanh nghiệp kề cần, tham mưu vào những cuộc đấu tranh, sau đó ăn mừng với một ly bia Anh.Tựa game lấy bối cảnh thế giới mở năm 1980 mô phỏng đầy đủ thực tế thời bấy giờ.

TƯ LIỆU MINH HOẠ TRÒ CHƠI


sc6zgb


sc6zgf


Mức độ yêu thích của bạn về tựa game này

Nhấn vào hình ngôi sao để vote

Bình chọn trung bình 4.8 / 5. Tổng số vote: 4

Game này chưa có vote nào T.T