Chiến thuật2020-05-05T14:26:22+00:00

Game chiến thuật

Trò chơi chiến lược hoặc trò chơi chiến thuật là một kiểu trò chơi (ví dụ: trò chơi cờ tướng) trong đó các người chơi phân thắng thua dựa trên quyết định tự chủ và thường được xác định kết quả. Hầu hết tất cả các trò chơi chiến lược đòi hỏi tư duy kiểu quyết định nội bộ, và nhận thức tình huống có thể sẽ xảy ra rất cao..