Chiến lược thời gian thực (RTS) là một thể loại phụ của trò chơi chiến lược, trong đó trò chơi không tiến triển lần lượt như trường hợp của trò chơi chiến lược theo lượt (TBS), trong đó tất cả người chơi thay phiên nhau đang chơi cùng một lúc. Thuật ngữ “chiến lược thời gian thực” được Brett Sperry đặt ra cho thị trường Dune II vào đầu những năm 1990.
Trong trò chơi chiến lược thời gian thực, những người chơi tự xây dựng các đơn vị nhà cửa và đơn vị chiến đấu để bảo vệ các khu vực trên bản đồ hoặc phá hủy tài nguyên của đối thủ. Điều này thường bị giới hạn bởi lẽ muốn xây công trình phải tốn tài nguyên. Các tài nguyên này lần lượt được thu thập bằng cách kiểm soát các điểm đặc biệt trên bản đồ hoặc sở hữu một số loại đơn vị và công trình nhất định dành cho mục đích này. Cụ thể hơn, trò chơi tiêu biểu trong thể loại RTS có tính năng: thu thập tài nguyên, xây dựng cơ sở, phát triển công nghệ trong trò chơi và kiểm soát các đơn vị gián tiếp.