Trò chơi âm nhạc trực tuyến, là một trò chơi trong đó lối chơi có ý nghĩa và thường gần như hoàn toàn định hướng xung quanh các tương tác của người chơi với số điểm âm nhạc đạt được hoặc theo từng bài hát. Trò chơi video âm nhạc có thể có nhiều hình thức khác nhau và thường được nhóm với các trò chơi giải đố do sử dụng chung các “yếu tố nhịp điệu”.

Nhạc nền trò chơi khác biệt với trò chơi âm nhạc thuần túy ở chỗ chúng có phản hồi trực quan, để dẫn dắt người chơi bằng nhạc nền của trò chơi.